Structuurfonds

In 2020 hebben we het structuurfonds opgezet. Via dit fonds willen wij het Ubomi Obutsha Centre structureel helpen haar lokale ambities waar te maken. Voor dit fonds zoeken wij donoren die zich middels een schenkingsovereenkomst willen vastleggen gedurende 5 jaar een vast bedrag te doneren.

De donatiegelden uit dit fonds kunnen enkel worden besteed aan:

  • ontwikkelingen van inhoudelijke programma’s
  • training van lokale vrijwilligers
  • het regelen van de capaciteiten om succesvol lokaal fondsen te werven
  • het versterken van het management team
  • bouw- en renovatieprojecten
  • training en ontwikkeling

Het doel is dat het Ubomi Obutsha Centre in 2025 een professionele organisatie is die een gezonde financiële basis voor zichzelf heeft gecreëerd.

Alle donaties voor het structuurfonds zijn zeer hartelijk welkom!

Wil jij ook bijdragen aan het structuurfonds? Stuur een e-mail naar info@ubominederland.nl.

In 2020 hebben wij middels dit fonds al bereikt dat Alma Lawler is gestart als Programma Manager. Zij heeft de programma’s, samen met de lokale vrijwilligers, geëvalueerd en herzien. Hieruit is het Family Focus Programma ontstaan waarbij de focus niet alleen op de kwetsbare kinderen ligt, maar op het hele gezin. Daarnaast is in 2021 Mabhele Mafuna gestart als Operations Manager. Hij houdt zich bezig met de logistieke taken. Hierdoor heeft Mark meer tijd zich te richten op de financiën en lokale fondsenwerving. Ook is Nondo aangesteld als Community Coördinator. Zij presenteert in haar rol de workshops over het ouderschap van het Family Focus Programma.

In 2019, 2020 en 2021 hebben wij hier €33.950,- aan besteed.