Programma’s van het Ubomi Obutsha Centre

Family Focussed Programma 

Na een succesvolle pilot in 2020 is het Ubomi Obutsha Centrum in 2021 gestart met het geheel nieuwe, het ‘Family focussed – programma’. In dit programma wordt aandacht besteed aan het gehele gezin en niet enkel aan de kinderen. Het programma bestaat uit 12 maanden ondersteuning in de basisbehoeften (voedselpakketten etc.) en 5½ maand het ‘family focus life skills’ programma waarbij verschillende aspecten aan bod komen zoals: rollen en verantwoordelijkheden in het huis, grenzen stellen, budgetteren, enzovoort. Verzorgers en kinderen nemen deel aan gezamenlijke gezinsactiviteiten evenals eigen activiteiten, gericht op dezelfde onderwerpen, zodat die momenten biedt voor gesprek en gezamenlijke reflectie. 

High-Risk Programma

Dit programma werkt aan het identificeren van kinderen die een hoger risico lopen op een moeilijk verlopende ontwikkeling. Het programma bekijkt en coördineert wat er nodig is om een goede ontwikkeling van deze kinderen te bespoedigen. Hiervoor worden onder meer huisbezoeken afgelegd. Ondersteuning in de basisbehoeften is ook mogelijk waar nodig. 

Voedseldistributie

Door de Covid-pandemie is het centrum niet structureel geopend, waardoor de driedaagse soepkeuken is komen te vervallen. Hierdoor missen de allerarmste kinderen deze 3 warme maaltijden per week. Hiervoor in de plaats deelt het centrum nu drie dagen per week voedselpakketten en voedselvouchers uit, zodat deze kinderen en hun gezinnen toch op een veilige manier van voedsel worden voorzien.