Missie en visie SUON

Missie

Kinderen hebben onder alle omstandigheden recht op een goede ontwikkeling en gelijke ontwikkelingskansen. Ook als zij zich in een kwetsbare omgeving bevinden. Het Ubomi Obutsha Centre biedt deze kansen aan kinderen en hun gezinnen in het Kwazakhele township. Ubomi Obutsha betekent ‘nieuw leven’. Samen met de opvoeders helpt het centrum de kinderen de kracht te vinden hun eigen leven in positieve zin te veranderen. Deze waarden van samenwerken en ‘empoweren’ liggen SUON nauw aan het hart. Door onze eigen rechtstreekse ervaringen met het centrum en met haar medewerkers, voelen wij ons sterk verbonden met de eigen missie van het centrum. Wij willen betrokken blijven en met het centrum samenwerken aan haar toekomst.

Visie

Wij willen, met inzicht in de behoeften die er leven en in goede samenwerking met de lokale medewerkers, bijdragen aan de continuïteit van het Ubomi Obutsha Centre en aan de ontwikkeling naar een professioneel centrum. Een centrum dat de meeste kwetsbare inwoners van het Kwazakhele township op grote schaal scholing en ondersteuning biedt en die gericht is op maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder hopen wij te bereiken dat de organisatie haar taak kan uitoefenen vanuit een gezonde structurele financiële basis.  

SUON draagt enerzijds bij door financiële steun en anderzijds door het delen van haar energie, expertise en netwerk. Wij zijn er niet om leiding te geven aan het centrum, maar om zodanig te faciliteren dat het Ubomi Obutsha Centre uiteindelijk zelfstandig haar eigen doelen kan realiseren.