Deelname programma’s van het Ubomi Obutsha Centre

Inmiddels is het nieuwe jaar ook volop aan de gang bij het Ubomi Obutsha Centre. In het Family Focus Programma doen dit jaar 65 gezinnen mee, waarmee in totaal 406 ouders en kinderen bereikt worden. Per gezin neemt 1 volwassene deel. Daarnaast doen in totaal 100-150 kinderen actief mee. Van de 65 gezinnen beginnen 25 gezinnen aan het driejarige programma, 13 gezinnen zitten in het tweede jaar en 8 gezinnen zitten in hun laatste derde jaar. De groep van 16 gezinnen die het programma in 2023 heeft afgesloten willen graag verbonden blijven. Hier wordt een alumni-programma voor gemaakt.

Naast het Family Focus Programma zijn ook de Life Skills programma’s weer begonnen. Kinderen nemen hieraan deel in verschillende leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen middag in de week voor de activiteit. Er staan momenteel 586 kinderen geregistreerd, een enorm aantal! Daarvan doen gemiddeld 432 kinderen wekelijks mee. Echter, om met de beschikbare capaciteit op het centrum de kwaliteit van de programma’s te kunnen waarborgen, zijn de huidige aantallen te hoog. Daarom wordt er gekeken hoe heet aantal kinderen de komende maanden gecontroleerd teruggebracht kan worden naar 250 deelnemende kinderen.