Boek KwaZakhele

Boek KwaZakhele

Er wordt in Zuid-Afrika hard gewerkt aan een heel bijzonder boek: het boek KwaZakhele. Het boek zal lezers door middel van veel foto’s en verschillende korte verhalen een bijzondere inkijk geven op het dagelijkse leven in dit Township in Zuid-Afrika. Het is een compleet andere wereld dan de onze.

Het KwaZakhele Township is de reden waarom het Ubomi Obutsha Centre bestaat. Zij zijn onlosmakelijk verbonden. Er is een causale samenhang tussen de persoonlijke verhalen van de deelnemers aan de programma’s van het Ubomi Obutsha Centre en het leven in een township. Een aantal van deze bijzondere  verhalen worden gedeeld in het boek KwaZakhele. Naast persoonlijke verhalen van de bewoners van KwaZakhele, vertelt het boek ook over de maatschappelijke structuren van deze enorme woongemeenschap. Verder wordt er verteld over het ontstaan, over de grote historische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, over de zorg en het onderwijs, over de leefbaarheid en ordehandhaving, over wantoestanden, leefgewoontes maar ook over feesten en tradities en over traditionele gerechten recepten. We willen hierbij graag een eerlijk beeld geven, zonder sensatie.

De bijzondere verhalen zijn actueel en zijn met kennis van zaken geschreven. De foto’s bij de verhalen zijn allemaal gemaakt door Mabhele, hij is geboren en opgegroeid in KwaZakhele en nu werkzaam bij het Ubomi Obutsha Centre.

We willen graag voor het einde van dit jaar, 2022, een eerste druk realiseren. Je kan ons dus enorm helpen om nu al voor één of meerdere exemplaren een bestelling te plaatsen. Een enkel exemplaar kost €60. Zodra het boek is gedrukt wordt het zo snel mogelijk opgestuurd.

Bestellen kan via onderstaand formulier. De winst gaat uiteraard volledig naar het Ubomi Obutsha Centre. Met een bestelling draag je bij aan de mogelijkheid voor het Ubomi Obutsha Centre om lokaal en internationaal fondsen te werven, wat de basis is voor de continuïteit van het centrum.

Structuurfonds

Structuurfonds

In 2020 hebben we het structuurfonds opgezet. Via dit fonds willen wij het Ubomi Obutsha Centre structureel helpen haar lokale ambities waar te maken. Voor dit fonds zoeken wij donoren die zich middels een schenkingsovereenkomst willen vastleggen gedurende 5 jaar een vast bedrag te doneren.

De donatiegelden uit dit fonds kunnen enkel worden besteed aan:

  • ontwikkelingen van inhoudelijke programma’s
  • training van lokale vrijwilligers
  • het regelen van de capaciteiten om succesvol lokaal fondsen te werven
  • het versterken van het management team
  • bouw- en renovatieprojecten
  • training en ontwikkeling

Het doel is dat het Ubomi Obutsha Centre in 2025 een professionele organisatie is die een gezonde financiële basis voor zichzelf heeft gecreëerd.

Alle donaties voor het structuurfonds zijn zeer hartelijk welkom!

Wil jij ook bijdragen aan het structuurfonds? Stuur een e-mail naar info@ubominederland.nl.

In 2020 hebben wij middels dit fonds al bereikt dat Alma Lawler is gestart als Programma Manager. Zij heeft de programma’s, samen met de lokale vrijwilligers, geëvalueerd en herzien. Hieruit is het Family Focus Programma ontstaan waarbij de focus niet alleen op de kwetsbare kinderen ligt, maar op het hele gezin. Daarnaast is in 2021 Mabhele Mafuna gestart als Operations Manager. Hij houdt zich bezig met de logistieke taken. Hierdoor heeft Mark meer tijd zich te richten op de financiën en lokale fondsenwerving. Ook is Nondo aangesteld als Community Coördinator. Zij presenteert in haar rol de workshops over het ouderschap van het Family Focus Programma.

In 2019, 2020 en 2021 hebben wij hier €33.950,- aan besteed.

Great Hearts

Great Hearts

Zuid-Afrika heeft in 2020, net als de rest van de wereld, een tijd lang in lockdown gezeten vanwege het coronavirus. Dat betekende dat het Ubomi Obutsha Centre ook haar deuren heeft moeten sluiten. Het centrum was echter niet helemaal dicht: men bekeek goed hoe er toch enige vorm van hulp geboden kon worden. Vooral de voedselverstrekking was hoognodig. Het Ubomi Obutsha Centre verstrekte vouchers aan de meest kwetsbare gezinnen, zodat zij boodschappen konden halen in de supermarkt. Zo kon het centrum de gezinnen in deze moeilijke tijden toch van het broodnodige eten voorzien.

SUON heeft hier €12.089,- aan bijgedragen.

Mark en Alma naar Nederland

Mark en Alma naar Nederland

De directeur van het Ubomi Obutsha Centre, Mark Lawler, en zijn vrouw Alma zijn in 2019 met behulp van een daartoe speciaal gedoneerd bedrag naar Nederland gekomen. In de weken dat zij in Nederland waren hebben wij samen aan onze nieuwe plannen (beleidsplan Stappen Zetten) gewerkt.

Ook hebben we een reünie georganiseerd voor alle oud-vrijwilligers en belangstellenden van het Ubomi Obutsha Centre. Mark en Alma en alle bezoekers hebben onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen kunnen ophalen.

Noodhulp

Noodhulp

Omdat er door de Covid-19 pandemie weinig mogelijk was in Zuid-Afrika, hebben we in 2020 €525,- gedoneerd voor noodhulp. Het Centrum heeft dit geld gebruikt naar eigen inzicht en heeft hier geen verantwoording voor hoeven afleggen.

Normaal gesproken dragen wij niet bij aan de bijdragen voor de lokale vrijwilligers. Wij vinden dat dit de verantwoordelijkheid van het centrum zelf is. Maar door grote geldproblemen lukt het het UOC niet haar vrijwilligers te belonen voor hun inzet. Omdat wij voldoende donaties hebben ontvangen, hebben we in 2019 hier toch €500,- aan bijgedragen.

In juni 2017 hebben wij €3350,- overgemaakt naar het Ubomi Obutsha Centrum omdat er geldtekort was. Het centrum heeft dit geld besteed aan doelen waar zij het op dat moment het beste kon gebruiken. Hierdoor is er ongeveer €910 naar de maandelijkse boodschappen gegaan, zoals de snacks en het eten voor de Educare. €1210 is besteed aan rekeningen voor kosten rondom communicatie, zoals telefoonkosten. Ongeveer €200 is uitgegeven aan printkosten voor materialen voor de verschillende programma’s. Een bedrag van €630 is naar de brandstofkosten voor het ophalen van het voedsel en donaties gegaan. Ten slotte is €400 gereserveerd voor de kosten van het opknappen en verbeteren van de bibliotheek.

In mei 2016 is er €4695,- gedoneerd aan het Ubomi Obutsha Centre. Het doel van de donatie bestond uit verschillende onderdelen. Zo is er €735 gedoneerd aan materiaal voor activiteiten, zoals schrijfwaren en speelgoed. Er is €1980 overgemaakt bedoeld voor voedsel voor de kinderen en medewerkers van het Centre en niet te vergeten de soepkeuken. Nog eens €1980 is bestemd als bijdrage aan de vaste lasten, waarbij je kunt denken aan gas/water/licht, maar ook bijvoorbeeld de vergoedingen voor vrijwilligers, onderhoud van het gebouw en internetkosten. Tenslotte is uiteraard ook het vaste driemaandelijkse bedrag overgemaakt, bedoeld om Mark Lawler, de directeur van het Centre, te ondersteunen.

Half november 2015 is er een bedrag van €6728,- naar Zuid-Afrika gegaan. Met dit bedrag heeft SUON bijgedragen aan nieuwe T-shirts met het logo van het Ubomi Obutsha Centre voor de kinderen en de vrijwilligers van het centrum, boodschappen voor twee maanden, een deel van de vaste lasten voor drie maanden en een lunch en cadeautjes om de vrijwilligers van het centrum te bedanken tijdens de jaarafsluiting.

Begin april 2015 is er een bedrag van €1500,- gedoneerd aan het Ubomi Obutsha Centre. Hiermee heeft het centrum een deel van de vaste lasten voor de volgende maand en een deel van de vergoedingen voor de vrijwilligers die werkzaam zijn bij het centrum kunnen bekostigen. Daarnaast is er ook een deel van het bedrag ingezet voor de moestuin, waar het centrum haar eigen groenten kan verbouwen om op die manier een eigen inkomen te genereren.

In juni 2014 heeft SUON een fantastisch bedrag kunnen doneren aan het Ubomi Obutsha Centre, namelijk €4941! Dit bedrag is gebruikt voor diverse doeleinden. Zo is er geld gespendeerd aan schoolspullen en toiletspullen voor de kinderen van het centrum. Daarnaast is er geld gedoneerd voor de verplichte schooluniformen van de kinderen, de reparatie van de wasbakken en voor beveiligingscamera’s. Deze camera’s dienen ter extra beveiliging van het centrum naar aanleiding van eerdere inbraken.

Veiligheid

Veiligheid

In 2019 is er ingebroken bij het Ubomi Obutsha Centre. Om het centrum beter tegen inbraken te beveiligen, hebben wij €1000,- aan een nieuw beveiligingssysteem.

Ook in 2014 hebben we bijgedragen aan de aanschaf van nieuwe camera’s

In de zomer van 2013 is er ingebroken bij het Ubomi Obutsha Centre waarbij er veel schade is aangericht. SUON heeft €1295,- over kunnen maken, waardoor er een camerasysteem geplaatst is. De gestolen computers zijn vervangen door laptops, zodat deze beter opgeborgen kunnen worden. Ook is de voorraadkamer beveiligd met metalen platen, waardoor dit als een ‘safe room’ kan dienen om de waardevolle spullen in op te slaan.

Discovery Room

Discovery Room

Het Ubomi Obutsha Centre heeft met onze hulp (€1500,-) in 2019 de bibliotheek omgebouwd tot een Discovery Room. De ruimte is een levendige plek van ontdekking geworden. Er zijn onder andere verhalenboeken aangeschaft die voorgelezen kunnen worden aan de jonge kinderen, zodat ze hun verbeeldingskracht kunnen vergroten en een zucht naar lezen en een verlangen naar kennis kunnen ontwikkelen. In deze ruimte kunnen ook de oudere kinderen werken in een veilige en stimulerende omgeving waar ze toegang hebben tot bronnen waar ze anders geen toegang toe zouden hebben, zoals computers en boeken. Hierdoor kunnen zij hun huiswerk beter maken. 

In de ruimte kunnen tevens workshops worden gepresenteerd aan leden van de gemeenschap. Dit om ze beter te verbinden met de wereld buiten het township, zodat ze een grotere levensvisie voor zichzelf en vooral voor hun kinderen ontwikkelen. 

Tuinman

Tuinman

Eind 2018 hebben we €1090,- opgehaald voor de aanstelling een tuinman in 2019. Mark, de directeur van het Ubomi Obtsha Centre, heeft Thobela de rol van tuinman gegeven. Thobela is een weeskind die is opgegroeid onder de zorg van het Ubomi Obutsha Centre. Wij kennen Thobela zelf ook nog van onze tijd als vrijwilligers bij het Centre. Hij heeft een goede, proactieve en hardwerkende houding. Onder zijn zorg floreerde de tuin. Thobela kreeg hulp van 9 studenten van de universiteit. Helaas heeft Thobela begin 2020 besloten het centrum te verlaten. Malume, de trouwe maar verstandelijk gehandicapte tuin assistent van het centrum, doet sindsdien enorm zijn best de tuin goed te verzorgen.

Nieuwe T-shirts

Nieuwe T-shirts

Alle vrijwilligers van het Ubomi Obutsha Centre hebben in 2018 een nieuw T-shirt met het logo van het centrum erop gekregen. De vrijwilligers die bij het centrum werken, komen zelf ook allemaal uit het Kwazakhele Township en leven zelf ook in armoede. Een nieuw T-shirt is een zeer welkom cadeautje en geeft hen het gevoel gewaardeerd te worden.

Ook in 2015 hebben de vrijwilligers en ook alle kinderen een nieuw T-shirt gekregen met het logo van het centrum erop van ons gekregen.

In 2014 heeft het Ubomi Obutsha Centre een nieuwe beloning gegeven aan de kinderen die trouw naar de life skills activiteiten kwamen die het centrum aanbiedt: mooie T-shirts met het nieuwe logo erop! De kinderen die 60% van de tijd (of vaker!) aanwezig waren bij de activiteiten van het afgelopen jaar kregen allemaal een T-shirt. Een dergelijke beloning hebben de kinderen soms nodig als extra stimulans om het centrum te blijven bezoeken en deel te nemen aan de leerzame activiteiten. Vanuit huis is deze motivatie er soms niet en in deze situaties is het natuurlijk juist belangrijk dat de kinderen naar school gaan en het Ubomi Obutsha Centre bezoeken. SUON heeft bijgedragen aan de aanschaf van deze T-shirts.

Schoenenactie

Schoenenactie

In de zomer van 2018 is onze voorzitter op bezoek geweest bij het Ubomi Obutsha Centre. Omdat we haar niet met lege handen wilden laten aankomen, hebben we een schoenenactie opgezet. We hebben €615,-ingezameld zodat Kim in Zuid-Afrika nieuwe schoenen kon kopen voor de kinderen die het UOC bezoeken. Op die manier hebben we 154 kinderen blij kunnen maken met nieuwe schoenen.