Bestuur

Bestuur

Onze bestuursleden doen dit werk onbezoldigd en op vrijwillige basis.

Kim van der Heijden – Voorzitter

In 2011 was ik een maand vrijwilliger bij het Ubomi Obutsha Centre en ik was ontzettend onder de indruk van het geweldige werk dat het centrum verrichtte. Vooral het uitgangspunt dat het centrum werk verricht met behulp van lokale vrijwilligers om elkaar te helpen uit de cirkel van armoede te stappen spraken me erg aan. In deze periode hoorde het centrum dat de organisatie waar ik mee reisde zou stoppen met het sturen van vrijwilligers en daarmee het ondersteunen van het Ubomi Obutsha Centre. Daarom besloot ik samen met een aantal andere vrijwilligers te bekijken hoe we het centrum vanuit Nederland konden ondersteunen. Zo is SUON ontstaan. Naast mijn werk voor SUON ben ik fulltime werkzaam als jurist bij de Nederlandse overheid.

Rogier Faase – Penningmeester

Mijn naam is Rogier Faase, en ik ben sinds januari 2024 de penningmeester van Stichting Ubomi Obutsha Nederland. De enthousiaste en inspirerende verhalen die ik afgelopen jaren heb gehoord over het waardevolle werk van het Ubomi Obutsha Centre in het Kwazakhele Township, hebben indruk op mij gemaakt.

Het besef dat de kansen die je in het leven krijgt voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de plek waar je wieg heeft gestaan, heeft mij aangezet om me in te zetten voor de kinderen en hun gezinnen die door het centrum worden ondersteund. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de donateurs, de vrijwilligers en andere betrokkenen de doelen van de stichting en het centrum kunnen realiseren.

Elin Hofman – Secretaris

Na mijn bezoek aan het Ubomi Obutsha Centre in 2011 heeft de prachtige missie van het centrum me geraakt. De holistische benadering waarbij niet alleen naar de behoeften van het kind wordt gekeken, maar ook naar zijn/haar gezin en de bredere gemeenschap spreekt me enorm aan en ik ben blij dat vanuit SUON te ondersteunen. Als secretaris zorg ik voor de berichtgeving rondom de stichting en het centrum. Ook ondersteun ik de fondsenwerving. In mijn dagelijks leven werk ik voor Save the Children in een programma in Nederland voor o.a. gevluchte kinderen.

Wouter Albersen – Bestuurslid

Sinds enkele jaren zet ik mij in voor het Ubomi Obutsha Centre. Het centrum doet met heel weinig middelen al ruim 20 jaar ongelofelijk goed werk. Mijn persoonlijke missie veranderde in 2017 drastisch; na een carrière in het internationale bedrijfsleven en daarna het voeren van mijn eigen onderneming, zet ik mij nu met hart en ziel in om de lange termijn toekomst en zelfstandigheid van het centrum te helpen borgen.
We bouwen inhoudelijk mee aan het centrum en staan het lokale management met raad en daad bij in de realisatie van de gezamenlijke ambities van het Ubomi Obutsha Centre en SUON.
Anderzijds zetten wij ons als SUON in om, bij voorkeur, sponsoren te vinden die mee willen bouwen aan de lange termijn continuïteit.

Jarco van der Poel – Bestuurslid

Als witte man in een Westerse wereld ben ik automatisch gestart vanuit een bevoorrechte positie. Ondanks mijn mening dat ik hard gewerkt heb om te zijn waar ik nu ben (een goede baan in de ICT), ben ik me bewust dat niet iedereen deze kansen krijgt. Om een beter beeld te krijgen van hoe het leven anders kan zijn, heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij het Ubomi Obutsha Centre. Daar heb ik mogen ervaren hoe, ondanks een andere uitgangspositie, mensen vol plezier en passie hun best doen om zichzelf en anderen te helpen. Dit heeft mij zo geraakt dat na thuiskomst dit voor mij geen eenmalige ‘trip’ moest zijn. Daarom heb ik met andere oud-vrijwilligers deze stichting opgericht. Op deze manier hoop ik de wereld een klein beetje beter te maken.

Hans-Paul Visser – Bestuurslid

Ik ben Hans-Paul Visser, getrouwd en heb drie (inmiddels uitwonende) dochters. Na het afronden van mijn studie Nederlands en fiscaal recht ben ik 30 jaar werkzaam geweest in de fiscale adviespraktijk. Om mijn kennis en ervaring meer in te zetten voor maatschappelijk betrokken organisaties ben ik nu voor mijzelf begonnen en besteed ik een groot deel van mijn tijd aan organisaties als SUON. Vanuit mijn bevoorrechte positie voel ik mij zeer gemotiveerd om kansarme mensen te steunen om toch vooruit te komen.

Het Ubomi Obutsha Centre verricht op dit terrein heel veel nuttig werk. Dit is voor mij de reden om mij hiervoor via SUON in te zetten. In het bijzonder wil ik aandacht geven aan het structuurfonds waarmee SUON in 2020 is begonnen om het Ubomi Obutsha Centre de kans te geven te werken aan een stabiele toekomst.

Vanessa van der Poel – Bestuurslid

Als kind was ik al gek op kinderen, zo paste ik bijvoorbeeld geregeld op de buurtkinderen. Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en stages in de kinderopvang en Spel op Maat aan vluchtelingenkinderen, ben ik gaan werken met jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking. Ik vind het prachtig om te zien hoe ik kan bijdragen aan kleine stapjes in hun ontwikkeling.

Mijn gevoel iets te willen betekenen voor kinderen en mijn interesse in andere culturen maakte dat ik in 2011 als vrijwilliger aan de slag ging bij het Ubomi Obutsha Centre. Voor mij was dit een ongelooflijke ervaring. Ik ben in het bijzonder geraakt door de enorme dankbaarheid die de mensen en kinderen van het centrum uitstraalden. Wat heerlijk om op die lieve kleine kindergezichtjes een lach te kunnen toveren door simpelweg aandacht te geven. Die aandacht maakt het leven ietsje mooier. Daarom besloot ik terug in Nederland met andere oud-vrijwilligers SUON op te richten. Zodat we vanuit Nederland de kinderen van het centrum kunnen blijven ondersteunen en helpen ontwikkelen om hen meer kansen te geven op een beter leven.

Na 12 jaar enthousiast het penningmeesterschap van SUON te hebben ingevuld werd het voor mij tijd een stapje terug te doen en mij enkel als bestuurslid in SUON te verbinden.

Visie en missie

Visie & missie SUON

Visie

Wij willen, met inzicht in de behoeften die er leven en in goede samenwerking met de lokale medewerkers, bijdragen aan de continuïteit van het Ubomi Obutsha Centre en aan de ontwikkeling naar een professioneel centrum. Een centrum dat de meeste kwetsbare inwoners van het Kwazakhele township op grote schaal scholing en ondersteuning biedt en die gericht is op maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder hopen wij te bereiken dat de organisatie haar taak kan uitoefenen vanuit een gezonde structurele financiële basis.  

Missie

SUON draagt enerzijds bij door financiële steun en anderzijds door het delen van haar energie, expertise en netwerk. Wij zijn er niet om leiding te geven aan het centrum, maar om zodanig te faciliteren dat het Ubomi Obutsha Centre uiteindelijk zelfstandig haar eigen doelen kan realiseren. Door onze eigen rechtstreekse ervaringen met het centrum en met haar medewerkers, voelen wij ons sterk verbonden met de eigen missie van het centrum. Wij willen betrokken blijven en met het centrum samenwerken aan haar toekomst.

Documenten

Documenten

Financieel jaarverslag 2022

In ons financieel jaarverslag lichten wij de behaalde resultaten over het afgelopen jaar toe. Lees hier ons financieel jaarverslag over 2022.


Beleidsplan 2022

In ons beleidsplan 2022 vertellen we hoe wij verder bouwen op ons beleidsplan “Stappen zetten” uit 2020 om het Ubomi Obutsha Centre een beter perspectief te bieden.
Lees hier ons beleidsplan.


Verslag van de jaarvergadering van het Ubomi Obutsha Centre februari 2023

Hier lees je de verkorte versie van het verslag van de directeur van het Ubomi Obutsha Centre, Mark Lawler. Vertaald in het Nederlands door SUON.


SUON over de jaarvergadering van het Ubomi Obutsha Centre van februari 2023

In februari 2023 hield het Ubomi Obutsha Centre haar 2e jaarvergadering. In deze notitie geven we een terugblik op deze jaarvergadering en leggen we uit wat de Board van het UOC doet.


Financieel jaarverslag 2021

In ons financieel jaarverslag lichten wij de behaalde resultaten over het afgelopen jaar toe. Lees hier ons financieel jaarverslag over 2021.


Beleidsplan 2020 – Stappen zetten

In ons beleidsplan ‘Stappen zetten’ vertellen we hoe wij ons inspannen om het Ubomi Obutsha Centre een beter perspectief te bieden. Lees hier ons beleidsplan.


Financieel jaarverslag 2020

In ons financieel jaarverslag lichten wij de behaalde resultaten over het afgelopen jaar toe. Lees hier ons laatste financieel jaarverslag.
Oudere jaarverslagen zijn opvraagbaar door te mailen naar info@ubominederland.nl. 


SUON Informatiedocument

Suon ondersteunt het Ubomi Obutsha Centre in Gqeberha (Port-Elizabeth) in Zuid Afrika omdat wij vinden dat alle kinderen recht hebben op gelijke ontwikkelingskansen. Ons doel is dat zoveel mogelijk kinderen met hulp van het centrum deze kansen krijgen. Lees in dit infomatiedocument hoe we dit doen.


Ubomi Obutsha Centre Informatiedocument

Het Ubomi Obutsha Centre is een buurtcentrum in het Kwazakhele township in Gqeberha (Port-Elizabeth) in Zuid Afrika. Zij richt zich op de behoeften van kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Lees in dit informatiedocument hoe zij dit doen.