Programma’s van het Ubomi Obutsha Centre

Programma’s van het Ubomi Obutsha Centre

Family Focussed Programma 

Na een succesvolle pilot in 2020 is het Ubomi Obutsha Centrum in 2021 gestart met het geheel nieuwe, het ‘Family focussed – programma’. In dit programma wordt aandacht besteed aan het gehele gezin en niet enkel aan de kinderen. Het programma bestaat uit 12 maanden ondersteuning in de basisbehoeften (voedselpakketten etc.) en 5½ maand het ‘family focus life skills’ programma waarbij verschillende aspecten aan bod komen zoals: rollen en verantwoordelijkheden in het huis, grenzen stellen, budgetteren, enzovoort. Verzorgers en kinderen nemen deel aan gezamenlijke gezinsactiviteiten evenals eigen activiteiten, gericht op dezelfde onderwerpen, zodat die momenten biedt voor gesprek en gezamenlijke reflectie. 

High-Risk Programma

Dit programma werkt aan het identificeren van kinderen die een hoger risico lopen op een moeilijk verlopende ontwikkeling. Het programma bekijkt en coördineert wat er nodig is om een goede ontwikkeling van deze kinderen te bespoedigen. Hiervoor worden onder meer huisbezoeken afgelegd. Ondersteuning in de basisbehoeften is ook mogelijk waar nodig. 

Voedseldistributie

Door de Covid-pandemie is het centrum niet structureel geopend, waardoor de driedaagse soepkeuken is komen te vervallen. Hierdoor missen de allerarmste kinderen deze 3 warme maaltijden per week. Hiervoor in de plaats deelt het centrum nu drie dagen per week voedselpakketten en voedselvouchers uit, zodat deze kinderen en hun gezinnen toch op een veilige manier van voedsel worden voorzien.

Missie en visie

Missie en visie van het Ubomi Obutsha Centre

Missie

“We beogen onze visie te bereiken doordat lokale vrijwilligers de handen ineenslaan en ons ondersteunen in de uitvoering. Met hun inzet kunnen we donaties uitdelen en programma’s aanbieden gericht op de ontwikkeling van de kinderen en hun gezinnen. Op deze manier creëren we impact in het leven van de kinderen door hen kansen en middelen te bieden waarmee zij hun volledige potentieel tot uiting kunnen laten komen. Kansen en middelen die zij anders niet voor handen zouden hebben gehad.”

Visie

“We willen dat de kwetsbare kinderen uit onze gemeenschap zich ontwikkelen tot volwassenen met beschikking over goede waarden en karakters. Op die manier ontwikkelen ze zich tot burgers die op een positieve en competente manier bijdragen aan hun samenleving.”

Zuid-Afrikaanse collega’s

Zuid-Afrikaanse collega’s

De missie van het Ubomi Obutsha Centre kan alleen verwezenlijkt worden met de tomeloze inzet van onze collega’s ter plaatse. Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in om alles op het centrum in goede banen te leiden. Velen van hen komen uit de gemeenschap en zijn daardoor bekend met de uitdagingen van het leven daar. Het Ubomi Obutsha Centre werkt op dit moment met een flink aantal lokale vrijwilligers en een aantal betaalde krachten. We stellen ze graag aan je voor.

Management

Mark Lawler (Tata) – Directeur en administratief manager

Mark is sinds 2005 directeur van het Ubomi Obutsha Centre. Het is altijd zijn passie geweest om mensen te ondersteunen die het moeilijk hebben. Hij zet zich met veel liefde en enthousiasme in om de vele mensen die het centrum bezoeken te helpen. Mark zorgt ervoor dat aanvragen voor donaties worden gedaan, bepaalt waarvoor donaties worden gebruikt, houdt toezicht op de zaken van het centrum en beheert alle administratieve zaken. Ook werkt hij aan het creëren van bekendheid voor het centrum buiten de gemeente KwaZakhele.

Nondumiso Langa (mama Nondo) – Manager maatschappelijk werk

Nondo is al sinds de opening in 1998 werkzaam bij het Ubomi Obutsha Centre. Ze beheert alle ondersteunende activiteiten die plaatsvinden in het Township . Zo bezoekt zij de gezinnen thuis om te beoordelen welke zorg of ondersteuning nodig is. Ze regelt verwijzingen naar bijvoorbeeld scholen en klinieken en biedt één-op-één begeleiding aan leden van de gezinnen waar het centrum mee werkt. Netwerken is een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden. Verder informeert ze het programmateam over wat er speelt in de gemeenschap en draagt zodoende onderwerpen aan die mogelijk moeten worden aangepakt in de programma’s. Daarnaast ondersteunt zij Alma tijdens de workshops van het Family Focus-Programma.

Alma Lawler (mama Alma) – Programmamanager

Alma houdt toezicht op de ontwikkeling en implementatie van het Family Focus-programma. Het programma richt zich op het ontwikkelen van sterkere gezinscohesie, veerkracht en zelfredzaamheid binnen de arme gezinnen waarmee het centrum werkt. Alma is sinds 2014 al met regelmaat betrokken als vrijwilliger bij het centrum. Zij hield in die tijd toezicht op de ontwikkeling van een aantal belangrijke programma’s die gericht waren op het versterken van levensvaardigheden bij tieners. Alma heeft vanuit eerdere functies bij andere werkgevers een uitgebreide ervaring opgedaan in het ontwikkelen en implementeren van programma’s in gemeenschaps- en schoolomgevingen. Binnen het centrum wil ze nu ook het lokale personeelsteam uitrusten met het brede scala aan vaardigheden die nodig zijn om workshops te faciliteren en effectief contact te maken met de volwassenen en kinderen van de gezinnen waarmee het centrum samenwerkt.

Mabhele Mafuna (buti Mabhele) – Operationeel Manager

Mabhele groeide op met de steun van het Ubomi Obutsha Centre. Hoewel hij een tijdje in de winkels van een lokale detailhandelaar werkte, heeft hij nooit zijn passie voor het werk van het centrum verloren. Mabhele is door de jaren heen een trouwe vrijwilliger geweest. Sinds 2020 is hij fulltime operations manager bij het centrum. Het is zijn wens de jongeren uit de gemeenschap net zo te helpen zoals het centrum hem heeft geholpen. Mabhele houdt toezicht op alle praktische dagelijkse functies van de werking van het centrum. Hij is verantwoordelijk voorde beveiliging en het openen en afsluiten van het gebouw. Ook ontvangt hij de materiële donaties, slaat deze op en distribueert deze aan de families. Daarnaast draagt hij zorg voor de bereiding van maaltijden voor de deelnemers van activiteiten, de praktische voorbereiding (opstelling) voor workshops en het onderhoud van de gebouwen. Trouw aan zijn passie geeft Mabhele op vrijdagmiddag ook een workshop life skills aan oudere tieners.

Gezinsdossierbeheerders en activiteitenbegeleiders

Gezinsdossierbeheerders voeren intakegesprekken met gezinnen die deelnemen aan het Family Focus Programma (maximaal 25 interviews per beheerder). Ze leggen de informatie over de gezinnen vast, bundelen, updaten en beveiligen deze, zodat deze beschikbaar is wanneer nodig. Ze fungeren ook als een contactpersoon voor de gezinnen en nemen regelmatig contact met hen op en verbinden hen met het werk van het centrum. Deze medewerkers geven ook allemaal ten minste één life skills-activiteit.

Thozama Dondashe (sisi Thozama)

Thozama kwam in 2014 bij het Ubomi Obutsha Centre als assistent-vrijwilliger in een van de middagclubs voor life-skills voor jongeren. Wegens diverse redenen heeft ze een ​​opleiding kantooradministratie niet kunnen afronden. Ze werd ondertussen door het werk bij het centrum verrast met een passie voor het werken met jonge kinderen waarvan ze niet wist dat ze die had. Ze geniet ook nog steeds van administratief werk en denkt dat ze dit beter heeft geleerd door bij het centrum te werken dan op de universiteit! Thozama beheert momenteel 21 gezinsdossiers, begeleidt de middagleesclub voor jonge schoolkinderen en verzorgt het merendeel van alle dataverzameling met betrekking tot deelname aan activiteiten en de distributie van donaties.

Nomazotsho Sambunjelwa (sisi Noma)

Noma heeft haar kracht gevonden in het Ubomi Obutsha Centre. Ze kwam in 2016 als vrijwilliger bij het centrum voor de vakantieclubs en werd warm aanbevolen toen iemand gezocht werd om te helpen met een naschools programma (voordat COVID-19 opspeelde). Noma is wat terughoudend, maar heeft een passie voor het werken met kinderen en blinkt uit in het begeleiden van de Family Focus workshops voor volwassenen. Ze werkte vroeger als huishoudster, maar overziet momenteel 24 gezinsdossiers, geeft twee ochtenden per week Family Focus-workshops en ondersteunt het life skills programma en de onderwijsondersteuning voor kinderen van 8-9 jaar.

Sekiwe Booi (mama Seki)

Helaas kregen wij 18 november 2023 het bericht dat Sekiwe is overleden.

Sekiwe had een zwaar leven met veel uitdagingen. In het begin van de jaren 2000 was ze een van de leden van de gemeenschap die elke dag in de rij stond te wachten op een voedselpakket. Toen het centrum begon met het aanleggen van een voedseltuin, was zij een van de eersten die vrijwillig hielp. Ze werd gezien als iemand die meer zou kunnen bijdragen aan het werk van het centrum en behaalde uiteindelijk een kwalificatie in Early Childhood Development (ECD) en leidde voor de covid pandemie het Educare-programma van het centrum. Sekiwe beheerde 24 gezinsdossiers, begeleidde twee ochtenden per week het ECD-programma en het naschoolse programma voor life-skills en onderwijsondersteuning voor 10 & 11 jarigen.

Zameka Mdingi (Mazaza)

Mazaza komt uit een moeilijke situatie, maar heeft levensvreugde en houdt ervan om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Mazaza maakt sinds 2015 deel uit van het team dat jaarlijkse vakantieclubs in het centrum runt en kreeg uiteindelijk de opdracht om een ​​van onze middagprogramma’s voor jongeren te begeleiden. Mazaza is luid en innemend en de kinderen met wie ze werkt, houden heel veel van haar … als een echte mama! Ze beheert momenteel 24 gezinsdossiers, geeft twee ochtenden per week Family Focus-workshops en begeleidt het naschoolse programma voor life-skills en onderwijsondersteuning voor 12-15 jarigen.

Ondersteunend personeel

Onder de operations manager werken de ondersteunende medewerkers ijverig op de achtergrond. Zij zorgen voor de logistiek achter de inhoudelijke programma’s, zodat deze effectief op de juiste manier kunnen worden uitgevoerd.

Cikizwa Bungane (mama Ciki) – Catering- en distributie van voedselpakketten

Mama Ciki werkt sinds 2009 bij het centrum. Oorspronkelijk vertegenwoordigde ze een paar begunstigde huizen in de verste en meest onrustige uithoeken van het werkgebied van het centrum. In 2017 sprong ze bij om de keuken te runnen wanneer dat nodig was en inmiddels is ze verantwoordelijk voor het bereiden van maaltijden voor zowel deelnemers aan de workshops als het bereiden van een voedzame groentesoep voor de kinderen die deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Haar maaltijden worden ook ingevroren voor distributie van voedselpakketten. Haar zachte en rustige karakter brengt rust in de soms chaotische verwachtingen van de deelnemers.

Thozama September (mama Thoza) – Schoonmaak en distributie van voedselpakketten

Thozama is een lid van de gemeenschap en een oude begunstigde van het centrum. Haar kinderen hebben het Early Childhood Development-programma van het centrum doorlopen. Ze heeft veel uitdagingen thuis, maar stelt zichzelf beschikbaar om te helpen waar ze kan in het centrum. Ze is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het centrum en heeft ervaring opgedaan met het maken van voedselpakketten voor distributie aan gezinnen. Soms neemt ze ook de verantwoordelijkheid op zich om maaltijden te bereiden voor workshopdeelnemers. Werken bij het Centrum helpt haar om ‘het bij elkaar te houden’.

Nkululeko Matikinca (Malume/oom) – Onderhoud van de voedseltuin

Malume is een gemeenschapslid en begunstigde van het centrum die ook zijn eigen persoonlijke uitdagingen heeft. Echter, in plaats van thuis te zitten en niets te doen, stelt hij zichzelf elke dag beschikbaar om de voedseltuin van het centrum te helpen onderhouden. Zijn gezondheid weerhoudt hem er soms van om te werken, maar hij is enthousiast en toegewijd om zijn steentje bij te dragen aan het project en zijn gemeenschap.

Incidentele vrijwilligers

Het Ubomi Obutsha Centre heeft de inzet van incidentele vrijwilligers tijdens deze covid-tijden moeten beperken, maar zonder hun steun zou het niet mogelijk zijn om de diensten van het centrum zo effectief te leveren als ze doen! Daarom introduceren we hen graag aan jullie.

Selina Booi (mama Seli)

Selina is sinds 2013 een incidentele vrijwilliger bij het Centrum. Ze werkt fulltime in een bejaardentehuis en haar kinderen zijn door de jaren heen stabiele deelnemers geweest aan de (pre-covid) naschoolse activiteiten voor jongeren. Selina helpt met catering en wat algemene schoonmaak wanneer ze kan en waardeert de mogelijkheid om iets terug te doen.

Ntombozuko Johnson (mama Ntosh)

Ntombozuko en haar gezin profiteren al lange tijd van de materiële steun van het centrum en zijn actieve deelnemers van de life-skills programma’s. Ntombozuko neemt momenteel twee dagen per week deel aan het Family Focus-programma van het centrum en doet twee dagen per week vrijwilligerswerk om te helpen waar ze kan ter ondersteuning van het werk van het centrum.

Senzekile Nontyi (mama Nontyi)

Nontyi en haar gezin profiteren al lange tijd van de materiële steun van het centrum en zijn actieve deelnemers van de life-skills programma’s. Senzekile neemt momenteel twee dagen per week deel aan het Family Focus-programma van het centrum en doet twee dagen per week vrijwilligerswerk om te helpen waar ze kan ter ondersteuning van het werk van het centrum.

Sibonga Tyibo (Tyibo)

Tyibo is nog een tiener die uit een onrustige thuissituatie komt en is opgegroeid met zijn eigen uitdagingen. Hij is echter vanuit zijn gezin door de jaren heen de meest consequente deelnemer geweest van de programma’s. Hij is misschien niet academisch ingesteld, maar praktisch erg sterk en vindt het heerlijk om in het centrum te helpen met praktische taken: van werken in de tuin tot het waterdicht maken van het dak. Hij komt vaak direct na school langs het centrum om te kijken of er hulp nodig is.