Bestuur

Onze bestuursleden doen dit werk onbezoldigd en op vrijwillige basis.

Kim van der Heijden – Voorzitter

In 2011 was ik een maand vrijwilliger bij het Ubomi Obutsha Centre en ik was ontzettend onder de indruk van het geweldige werk dat het centrum verrichtte. Vooral het uitgangspunt dat het centrum vooral werk verricht met behulp van lokale vrijwilligers om elkaar te helpen uit de cirkel van armoede te stappen spraken me erg aan. In deze periode hoorde het centrum dat de organisatie waar ik mee reisde zou stoppen met het sturen van vrijwilligers en daarmee het ondersteunen van het Ubomi Obutsha Centre. Daarom besloot ik samen met een aantal andere vrijwilligers te bekijken hoe we het centrum vanuit Nederland konden ondersteunen. Zo is SUON ontstaan. Naast mijn werk voor SUON ben ik fulltime werkzaam als jurist bij de Nederlandse overheid.

Vanessa van der Poel – Penningmeester

Als kind was ik al gek op kinderen, zo paste ik bijvoorbeeld geregeld op de buurtkinderen. Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en stages in de kinderopvang en Spel op Maat aan vluchtelingenkinderen, ben ik gaan werken met jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking. Ik vind het prachtig om te zien hoe ik kan bijdragen aan kleine stapjes in hun ontwikkeling. Mijn gevoel iets te willen betekenen voor kinderen en mijn interesse in andere culturen maakte dat ik in 2011 als vrijwilliger aan de slag ging bij het Ubomi Obutsha Centre. Voor mij was dit een ongelooflijke ervaring. Ik ben in het bijzonder geraakt door de enorme dankbaarheid die de mensen en kinderen van het centrum uitstraalden. Wat heerlijk om op die lieve kleine kindergezichtjes een lach te kunnen toveren door simpelweg aandacht te geven. Die aandacht maakt het leven ietsje mooier. Daarom besloot ik terug in Nederland met andere oud-vrijwilligers SUON op te richten. Zodat we vanuit Nederland de kinderen van het centrum kunnen blijven ondersteunen en helpen ontwikkelen om hen meer kansen te geven op een beter leven.

Elin Hofman – Secretaris

Na mijn bezoek aan het Ubomi Obutsha Centre in 2011 heeft de prachtige missie van het centrum me geraakt. De holistische benadering waarbij niet alleen naar de behoeften van het kind wordt gekeken, maar ook naar zijn/haar gezin en de bredere gemeenschap spreekt me enorm aan en ik ben blij dat vanuit SUON te ondersteunen. Als secretaris zorg ik voor de berichtgeving rondom de stichting en het centrum. Ook ondersteun ik de fondsenwerving. In mijn dagelijks leven werk ik voor Save the Children in een programma in Nederland voor o.a. gevluchte kinderen.

Wouter Albersen – Bestuurslid

Sinds enkele jaren zet ik mij in voor het Ubomi Obutsha Centre. Het centrum doet met heel weinig middelen al ruim 20 jaar ongelofelijk goed werk. Mijn persoonlijke missie veranderde in 2017 drastisch; na een carrière in het internationale bedrijfsleven en daarna het voeren van mijn eigen onderneming, zet ik mij nu met hart en ziel in om de lange termijn toekomst en zelfstandigheid van het centrum te helpen borgen.
We bouwen inhoudelijk mee aan het centrum en staan het lokale management met raad en daad bij in de realisatie van de gezamenlijke ambities van het Ubomi Obutsha Centre en SUON.
Anderzijds zetten wij ons als SUON in om, bij voorkeur, sponsoren te vinden die mee willen bouwen aan de lange termijn continuïteit.

Jarco van der Poel – Bestuurslid

Als witte man in een Westerse wereld ben ik automatisch gestart vanuit een bevoorrechte positie. Ondanks mijn mening dat ik hard gewerkt heb om te zijn waar ik nu ben (een goede baan in de ICT), ben ik me bewust dat niet iedereen deze kansen krijgt. Om een beter beeld te krijgen van hoe het leven anders kan zijn, heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij het Ubomi Obutsha Centre. Daar heb ik mogen ervaren hoe, ondanks een andere uitgangspositie, mensen vol plezier en passie hun best doen om zichzelf en anderen te helpen. Dit heeft mij zo geraakt dat na thuiskomst dit voor mij geen eenmalige ‘trip’ moest zijn. Daarom heb ik met andere oud-vrijwilligers deze stichting opgericht. Op deze manier hoop ik de wereld een klein beetje beter te maken.

Hans-Paul Visser – Bestuurslid

Ik ben Hans-Paul Visser, getrouwd en drie (inmiddels uitwonende) dochters. Na het afronden van mijn studie Nederlands en fiscaal recht ben ik 30 jaar werkzaam geweest in de fiscale adviespraktijk. Om mijn kennis en ervaring meer in te zetten voor maatschappelijk betrokken organisaties ben ik nu voor mijzelf begonnen en besteed ik een groot deel van mijn tijd aan organisaties als SUON. Vanuit mijn bevoorrechte positie voel ik mij zeer gemotiveerd om kansarme mensen te steunen om toch vooruit te komen.

Het Ubomi Obutsha Centre verricht op dit terrein heel veel nuttig werk. Dit is voor mij de reden om mij hiervoor via SUON in te zetten. In het bijzonder wil ik aandacht geven aan het structuurfonds waarmee SUON in 2020 is begonnen om het Ubomi Obutsha Centre de kans te geven te werken aan een stabiele toekomst.